Aktualności

sty13

O WENTYLACJI...

Wentylacja jest to proces wymiany powietrza polegający na usuwaniu z pomieszczeń zużytego ciepłego

i wilgotnego  powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz) i ciepłego (wewnątrz pomieszczeń). Wentylacja naturalna działa prawidłowo tylko w okresie zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz pomieszczeń, czyli czym większa jest różnica temperatur tym wydajniejsza wentylacja. Lato to okres, kiedy wentylacja grawitacyjna praktycznie nie działa.

 

Zużyte powietrze usuwane jest przewodami wentylacyjnymi (kominami) im są one wyższe tym wentylacja działa lepiej. Dłuższe przewody wygrywają z krótszymi,  ponieważ siła ciągu w nich zależy od różnicy ciśnień. Możemy zaobserwować że w typowych blokach mieszkalnych na ostatnich piętrach, występują zaburzenia w usuwaniu powietrza co jest spowodowane zbyt niskimi przewodami, czego nie zaobserwujemy na niższych piętrach.
W takich przypadkach, aby wspomóc wywiew możemy zastosować dachowe wywietrzniki, wspomagają one naturalny wywiew powietrza poprzez działający na nie wiatr i zabezpieczą przed nawiewaniem powietrza
z zewnątrz do kanału wentylacyjnego. Konstrukcja wywietrznika umożliwia wytworzenie podciśnienia. Podciśnienie to jest niższe niż ciśnienie panujące w pomieszczeniach, które mają być wentylowane. Ta różnica (gradient) ciśnień powoduje, że powietrze dąży do jego wyrównania i przemieszcza się w kierunku od ciśnienia wyższego do niższego. Tak więc powstałe podciśnienie wymusza ruch powietrza w kanale wentylacyjnym od pomieszczenia do dachu.  

 

 

Zdecydowanie najczęstszym powodem odwrotnego ciągu  w kominach wentylacyjnych jest brak nawiewu świeżego powietrza do domu. Za taki stan bardzo często odpowiadają sami mieszkańcy. Po zamontowaniu szczelnych okien rzadko wietrzymy, by nie stracić ciepła i pieniędzy nie wspominając o nieprzyjemnych przeciągach. Ponad to  podczas otwierania lub uchylania okna zakłócamy działanie zaworów termostatycznych powodując zwiększenie przepływu przez grzejnik.

Wymierne oszczędności i bezpieczeństwo zapewni nam NAWIEWNIK okienny, ponieważ pozwala on wprowadzić do pomieszczenia małym strumieniem w sposób ciągły ( sącząc )  i "nie zauważalny" świeże powietrze, co gwarantuje nam maksymalną oszczędność energii cieplnej i pieniędzy. Nawiewniki montujemy w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz w pierwszej kolejności miesza się z cieplejszym przy suficie.    Odczucie przepływu powietrza przez użytkownika jest mniejsze niż w przypadku rozszczelnienia okna. Nie jest kierowane bezpośrednio na domownika i tym samym unikamy przeciągu, po ogrzaniu opada miesza się z powietrzem wewnątrz tworząc zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Świeże powietrze z zewnątrz jest mniej wilgotne dużo łatwiej je ogrzać niż "zmęczone" wilgotne, a co powoduje że odczuwalna temperatura w mieszkaniu będzie wyższa.

 

 

POLECEAMY !!!   do obejrzenia film firmy anjos (producenta nawiewników),  gdzie dokładnie możemy zobaczyć  jak działają nawiewniki higrosterowane aira hy 

 

 http://acero24.pl/nawiewnik-okienny-higrosterowany-aera-hyaira-hy

 

Prawidłowa wentylacja jest niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Zmniejsza stężenie zanieczyszczeń organicznych, bakterii i wirusów chorobotwórczych unoszących się w pomieszczeniach. Prawidłowa wentylacja powoduje zwiększenie ilości tlenu w powietrzu, co wpływa na nasz układ odpornościowy, dotleniony organizm staje się mniej podatny na choroby.

 Słaba wentylacja lub jej brak ma także negatywny wpływ na budynek. Nadmierna wilgotność może doprowadzić do powstania grzyba i pleśni na ścianach oraz niekorzystnie wpłynąć na konstrukcję budynku. Pleśnie żywią się substancjami mineralnymi, niszczą tynki powodując ich przebarwienia, spękanie i odspajanie się, są przyczyną łuszczenia się farb i tapet. Należy pamiętać że nie możemy usuwać grzybów przed wcześniejszym ich unieszkodliwieniem środkami grzybobójczymi, ponieważ jest to niebezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli ściana w mieszkaniu została zaatakowana przez grzyba to znak że w pomieszczeniu jest zbyt wysoka wilgotność. Pierwsza rzecz po usunięciu grzyba to zwiększenie wentylacji, inaczej grzyb wyjdzie ponownie bez względu jak mocny środek zastosowaliśmy.

 

 

 
 

 Dłuższe przebywanie w zawilgoconym niewentylowanym pomieszczeniu może powodować duszności, nadmierne zmęczenie, a nawet bóle głowy. Odpowiednia wentylacja pomieszczeń ma szczególne znaczenie dla poprawy komfortu pracy i nauki osób w nich przebywających.

 

 

 

 

 

 

Polska Norma PN-B-03430:1983/Az3:2000P "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania" określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:

Typ pomieszczenia

Strumień powietrza [m³/h]

Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową

70

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do trzech osób

30

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób

50

Dla kuchni bez okna zewnętrznego lub wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną

50

Dla łazienki z WC lub bez

50

Dla oddzielnego WC

30

Dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek)

15

W kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonego w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną

70

Dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego

30

 

Jak dobrać ilość nawiewników ?

Należy zsumować ilość powietrza, jaką należy dostarczyć oraz podzielić przez wydajność jednego nawiewnika przy 10 Pa. Nawiewniki powietrza powinny być zamontowane w pokojach i ewentualnie w kuchni.

Montując nawiewniki, w pierwszej kolejności umieszczamy po jednym w każdym pokoju. Jeżeli uzyskana liczba nawiewników jest niewystarczająca, dodatkowe można zamontować w kuchni lub w pokoju o powierzchni większej niż 25 m2.Nie montujemy nawiewników w łazience.

Na przykładzie mieszkania:

 

 

2 pokoje, oddzielna kuchnia z kuchenką elektryczną i łazienka.

 

Z każdego pokoju powinno być usunięte po 50 m3 powietrza na godzinę,

zatem suma powietrza do usunięcia to 50 + 50 = 100 m3/h.

 

 

Otrzymaną wartość dzielimy przez wydajność nawiewnika, np. 30 m3/h

 

 

100/30 = 3,33

 

 

 i otrzymujemy wynik, że w takim mieszkaniu należy zamontować 3 nawiewniki.

 

 

Dla uzmysłowienia tego jak wentylacja jest istotna można przytoczyć przykład korzystania z gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania. Powietrze do procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Urządzenia takie do spalenia 1m3gazu potrzebują ok. 10m3 powietrza, które musi być doprowadzone z zewnątrz. Zatem taki kocioł nie pracuje poprawnie bez odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Co roku słyszymy o sytuacjach zatrucia czadem, co jest wynikiem minimalnej lub wręcz zerowej wiedzy dot. wentylacji.

 

Podsumowując wymieńmy jakie są zalety stosowania nawiewników okiennych:

  •  czyste, świeże powietrze pozbawione pleśni. W nieoczyszczanym, niewymienialnym powietrzu mogą rozwijać się bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze, które działają bezpośrednio szkodliwie na organizm ludzki
  •  komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu”  (jak przy uchylonych oknach)
  •  brak nadmiernego schładzania pomieszczenia a więc oszczędności energii cieplnej. Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu
  • brak podwyższonej wilgotności powietrza – w efekcie brak pleśni i grzyba
  •  trwała i automatyczna wymiana powietrza
  • oszczędności wynikające z prawidłowej eksploatacji mieszkania / domu
  •  bezpieczeństwo w przypadku wyjazdów, np. na wakacje, ferie nie istnieje potrzeba rozszczelniania okien, co utrudnia otwarcie, okien przez osoby  "nieproszone".
  •  brak zjawiska ciągu zwrotnego (z przewodu wywiewnego), które spowodowane jest z reguły brakiem doprowadzenia powietrza do pomieszczeń. Gdy nie dostarczymy świeżego powietrza, np. za pomocą nawiewników, przewody wentylacyjne nie będą w stanie usuwać zużytego. W wyniku tego, jeden (lub więcej) z przewodów wywiewnych, staje się przewodem nawiewnym.

 

 

sty  13
Więcej
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl